Innlogging for abonnenter:

 

Elever, foresatte, lærere

og familieabonnenter

Tilgang til gratis ressurser

for ikke-abonnenter:

MATEMATIKK FOR UNGDOMSSKOLEN - ALT PÅ ETT STED

 

Denne nettsiden er ment å være en ressursbank for elever, foresatte og lærere i ungdomsskolen. Nettsidens innhold:

- Veiledende læringsmål (øverst på temasidene)

 

- Svært omfattende prøver som tester hvert læringsmål på alle nivåer (nederst på temasidene)

 

- Undervisningsopplegg som faktaark og utforskende oppgaver samt spill

 

- Lenker til bøker, videoer og andre nettsider

 

- Progresjonsplan for tre-årig løp (på forsiden)